288. Stĝeda ráno, odchod od Hochschoberhütte.
  288. Stĝeda ráno, odchod od Hochschoberhütte.