364. I na některých jinak nekuřáckých nádražích jsou vyznačena místa, na kterých se může kouřit.
  364. Kuřácká zóna