46. I v Alpách se někdy vyskytuje duha.
  46. Duha