47. I v Alpách se někdy vyskytuje duha.
  47. Duha