96. Vjezd do Ehrwaldu s dopravní značkou
  96. Ehrwald