99. V některých regionálních vlacích v jižním Bavorsku jsou stolky ve vlacích opatřeny takovouto mapkou.
  99. Stolek