Vycházející Slunce na levém okraji vrchu Szrenica. Dále vpravo Vyskoké Kolo, Kotel, Sněžka, Luční hora a Ještěd. 
Vycházející Slunce, Krkonoče a Ještěd