41. O jízdě vlaku Jan Neruda byla podána informace mimo jiné v tomto informačním letáčku.
  41. Letáček