9. Rovněž jsme potkali patrový autobus
  9. Patrový autobus