Dovolená v Šindelové 2005


(Fotky, které mají rámeček, se kliknutím dají získat ve větší velikosti)

Pohled na večerní krajinu v okolí
Západ slunce

Večer

Při chladnějším počasí se nad teplou vodou rybníka vytváří mlha.
Mlha nad rybníkem

Mlha nad rybníkem

Mlha nad rybníkem

Mlha nad rybníkem

Mlha nad rybníkem


Tábořiště u rybníka.
Tábořiště

A tohle je rybník u Přebuzi
Rybník u PřebuziNásledující snímky jsou pořízeny kus za Přebuzí. V těchto místech býval kdysi cínový důl. Za války ho Němci upravili na koncentrační tábor, kde vězňové těžili cín a kromě toho se zde také vyráběly díly do leteckých motorů. Na konci války ustupující Němci důl zaplavili, aby se tam již nemohlo nikdy těžit. Podle některých zdrojů ho zaplavili i s lidmi.
Po válce se o tomto koncentračním táboře, na rozdíl od jiných, moc nemluvilo. Ba dá se říct, že se na něj  téměř zapomnělo. Tento opuštěný polorozpadlý areál není opatřen žádnou informační tabulkou, žádnou informací, prostě tam jsou jen neoznačené ruiny.
Při vstupu do těchto míst je zapotřebí chodit opatrně a pokud možno neodbočovat z vyšlapaných pěšinek, protože se tam vyskytují různé špatně zakryté díry, dutiny a propadliny a hrozí nebezpečí úrazu.

Areál bývalého koncentráku

Areál

Areál

Areál

Areál

Areál


I
Informační tabule u Velkého močálu.
I
Tabulka u močálu

Na obrázku je trochu vidět duha. Zajímavé na ní je, že je proti modré obloze. Krajina
Duha

Někde rostly i houby.
Houby

Rybník v lese.
Rybník v lese

Rybník v lese

Mravenci na pařezu.
Mravenci na pařezu

Mravenci na pařezu

Bývalá Rolava, ještě tam jsou vidět zbytky objektů.
Bývalá Rolava

Vysoká pec v Šindelové
Vysoká pec v Šindelové
 
Popisek vysoké pece
Vysoká pec v Šindelové

Nádraží tuším v Sokolově
Na nádraží