Zimní sraz turistů 2011

Ve dnech 10. až 13. 2. 2011 se konal XII. český zimní sraz turistů ve Velkých Karlovicích

Den číslo 1:

Čtvrtek 10. 2. 2011


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).


1. V této škole probíhala prezence, tam se účastníci zapisovali
  1. Škola s prezencí

2. Podrobnější pohled na vchod školy s označením srazu
  2. Vchod školy, detail

3. Podrobnější pohled na vlajku KČT, kterou byl ozdoben vchod školy
  3. Detail vlajky

4. Ve školní jídelně byla prezence, tam se účastníci zapisovali a mohli si i koupit suvenýry
  4. Místnost prezence

5. U vchodu byla umístěna informační tabule
  5. Tabule

6. Na informační tabuli byla mimo jiné umístěna mapa s označením ubytovacích míst
  6. Mapa na tabuli

7. V důsledku turistického srazu chudinky dětičky nemohly jít v pátek do školy.
  7. Ředitelské volno

8. Průběžně přicházeli další účastníci
  8. Prezence

9. V nedalekém penziónu podávali kafe v hrníčcích téměř stejné barvy, jakou měla pořadatelská trička
  9. Kafe

10. Někteří účastníci se ubytovali v nedalekém penzionu.
  10. Penzión Pepicentrum

11. Další účastníci přijeli ve 13:17 vlakem číslo 13261
  11. Vlak číslo 13261

12. Účastníci srazu vystupují z vlaku číslo 13261
  12. Účastníci vystupují z vlaku č. 13261

13. Účastníci opouštějí vlakové nástupiště
  13. Odchod od vlaku 13261

14. Účastníci se přesunují od nádraží
  14. Odchod od nádraží

15. Účastníci od vlaku přicházejí ke škole, kde je prezence
  15. Příchod účastníků ke škole

16. Některé svahy už byly úplně bez sněhu, ale počasí bylo jinak krásně slunečné
  16. Kopec a obloha

17. Další účastníci přijeli ve 14:30 vlakem číslo 13263
  17. Příjezd účastníků vlakem číslo 13263

18. Účastníci odcházejí od nádraží
  18. Odchod od nádraží

19. Účastníci, co přijeli vlakem číslo 13263, u prezence
  19. Prezence

20. Některé svahy byly ještě trochu zasněžené a obloha krásně modrá
  20. Svah a obloha

21. Účastníci srazu čekají na autobus na slavnostní zahájení
  21. Odjezd na zahájení

22. Účastnice srazu čekající na autobus na slavnostní zahájení
  22. Účaastnice sraz

23. Červánky
  23. Červánky

24. V 18 hodin začalo slavnostní zahájení XII. českého zimního stazu turistů. Zahájení bylo zahájeno kulturním programem.
  24. Zahájení slavnostního zahájení

25. Účastníky srazu uvítal starosta Velkých Karlovic
  25. Projev starosty

26. Účastníky srazu uvítal starosta Velkých Karlovic
  26. Projev starosty

27. Dále promluvil náměstek hejtmana Zlínského kraje
  27. Zástupce hejtmana Zlínského kraje

28. Rovněž uvítal účastníky zástupce ústředí Klubu českých turistů
  28. Zástupce ústředí KČT

29. Účastníky pozdravil rovněž zahraniční delegát z Klubu slovenských turistů
  29. Zástupce Klubu slovenských turistů

30. Na srazu byli rovněž účastníci ze Slovenska
  30. Účastníci ze Slovenska

31. Na srazu byli rovněž účastníci ze Slovenska
  31. Účastníci ze Slovenska

32. Po projevech následoval opět kulturní program
  32. Kulturní program

33. Na srazu byl přítomen rovněž zástupce Klubu slovenských turistů
  33. Zástupce Klubu slovenských turistů

34. Večerní návrat
  34. Večerní návrat

Na další den

Zpět na náhled