Zimní sraz turistů 2011

Ve dnech 10. až 13. 2. 2011 se konal XII. český zimní sraz turistů ve Velkých Karlovicích


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).Čtvrtek 10. 2. 2011


1. V této škole probíhala prezence, tam se účastníci zapisovali
  1. Škola s prezencí

2. Podrobnější pohled na vchod školy s označením srazu
  2. Vchod školy, detail

3. Podrobnější pohled na vlajku KČT, kterou byl ozdoben vchod školy
  3. Detail vlajky

4. Ve školní jídelně byla prezence, tam se účastníci zapisovali a mohli si i koupit suvenýry
  4. Místnost prezence

5. U vchodu byla umístěna informační tabule
  5. Tabule

6. Na informační tabuli byla mimo jiné umístěna mapa s označením ubytovacích míst
  6. Mapa na tabuli

7. V důsledku turistického srazu chudinky dětičky nemohly jít v pátek do školy.
  7. Ředitelské volno

8. Průběžně přicházeli další účastníci
  8. Prezence

9. V nedalekém penziónu podávali kafe v hrníčcích téměř stejné barvy, jakou měla pořadatelská trička
  9. Kafe

10. Někteří účastníci se ubytovali v nedalekém penzionu.
  10. Penzión Pepicentrum

11. Další účastníci přijeli ve 13:17 vlakem číslo 13261
  11. Vlak číslo 13261

12. Účastníci srazu vystupují z vlaku číslo 13261
  12. Účastníci vystupují z vlaku č. 13261

13. Účastníci opouštějí vlakové nástupiště
  13. Odchod od vlaku 13261

14. Účastníci se přesunují od nádraží
  14. Odchod od nádraží

15. Účastníci od vlaku přicházejí ke škole, kde je prezence
  15. Příchod účastníků ke škole

16. Některé svahy už byly úplně bez sněhu, ale počasí bylo jinak krásně slunečné
  16. Kopec a obloha

17. Další účastníci přijeli ve 14:30 vlakem číslo 13263
  17. Příjezd účastníků vlakem číslo 13263

18. Účastníci odcházejí od nádraží
  18. Odchod od nádraží

19. Účastníci, co přijeli vlakem číslo 13263, u prezence
  19. Prezence

20. Některé svahy byly ještě trochu zasněžené a obloha krásně modrá
  20. Svah a obloha

21. Účastníci srazu čekají na autobus na slavnostní zahájení
  21. Odjezd na zahájení

22. Účastnice srazu čekající na autobus na slavnostní zahájení
  22. Účaastnice sraz

23. Červánky
  23. Červánky

24. V 18 hodin začalo slavnostní zahájení XII. českého zimního stazu turistů. Zahájení bylo zahájeno kulturním programem.
  24. Zahájení slavnostního zahájení

25. Účastníky srazu uvítal starosta Velkých Karlovic
  25. Projev starosty

26. Účastníky srazu uvítal starosta Velkých Karlovic
  26. Projev starosty

27. Dále promluvil náměstek hejtmana Zlínského kraje
  27. Zástupce hejtmana Zlínského kraje

28. Rovněž uvítal účastníky zástupce ústředí Klubu českých turistů
  28. Zástupce ústředí KČT

29. Účastníky pozdravil rovněž zahraniční delegát z Klubu slovenských turistů
  29. Zástupce Klubu slovenských turistů

30. Na srazu byli rovněž účastníci ze Slovenska
  30. Účastníci ze Slovenska

31. Na srazu byli rovněž účastníci ze Slovenska
  31. Účastníci ze Slovenska

32. Po projevech následoval opět kulturní program
  32. Kulturní program

33. Na srazu byl přítomen rovněž zástupce Klubu slovenských turistů
  33. Zástupce Klubu slovenských turistů

34. Večerní návrat
  34. Večerní návrat


Pátek 11. 2. 2011


35. V pátek ráno mrzlo, a do toho se spustilo mrznoucí mrholení, postupně mrznoucí déšť. Cesty byly krásně lesklé, ale nepříjemně klouzaly.
  35. Páteční ráno

36. Pro účastníky bylo opět připraveno několik tras. Jedna z nich vedla z Podťatého přes Velký Javorník a Malý javorník do Vranče.
  36. Na cestě

37. Ne uměle zasněžované sjezdovce byl čilý provoz
  37. Sjezdovka

38. Okrajová část sjezdovky, po které jsme šli nahoru, byla dost zledovatělá.
  38. Cestou

39. Červená značka a značka označující Národní přírodní rezervaci
  39. Červená značka

40. Skupina turistů na cestě v Velkému Javorníku
  40. Na cestě

41. Sedlo pod Velkým Javorníkem
  41. Sedlo pod Velkým Javorníkem

42. Skupina turistů dorazila na vrchol Velkého Javodníku
  42. Na vrcholu Velkého javorníku

43. Pouzdro na vrcholovou knihu
  43. Pouzdro na vrcholovou knihu

44. Účastnice výpravy provádí zápis do vrcholové knihy
  44. Zápis do vrcholové knihy

45. Skupinové foto na vrcholu Velkého Javorníku
  45. Skupinové foto na vrcholu Velkého Javorníku

46. Skupinové foto u kříže na vrcholu Velkého Javorníku
  46. Skupinové foto u kříže na vrcholu Velkého Javorníku

47. Skupina obsahující zástupce Klubu slovenských turistů se zastavila na svačinu.
  47. Občerstvení v boudě

48. Turistické směrovky poblíž boudy s občerstvujícími se zástupci Klubu slovenských turistů
  48. Turistické směrovky

49. Detail turistických směrovek
  49. Detail směrovek

50. Směrovky u lokality Stratenec
  50. Směrovky u lokality Stratenec

51. Stratenec s rozhlednou a pomníkem
  51. Stratenec s rozhlednou a pomníkem

52. Vrchol Malého Javorníku
  52. Vrchol Malého Javorníku

53. Česko-slovenské infocentrum
  53. Česko-slovenské infocentrum

54. Detail česko-slovenského infocentra
  54. Detail česko-slovenského infocentra

55. Lyžařské středisko Kohútka
  55. Lyžařské středisko Kohútka

56. Budova na vrcholu Kohútka
  56. Budova na vrcholu Kohútka

57. Sedačková lanovka na vrcholu Kohútka
  57. Sedačková lanovka na vrcholu Kohútka

58. Na nástěnce ve vestubulu přibyly nové informace
  58. Nástěnka

59. I na druhé nástěnce přibyly informace
  59, Druhá nástěnka

60. Mimo jiné se objevila informace o adrese internetových stránek s fotkami ze srazu a o večerní besedě o Altaji
  60. Adresa a Altaj

61. V pátek ve 20 hodin se konala beseda o pobytu v Altaji
  61. Beseda o Altaji

62. O besedu byl docela zájem, i po náročném dni se na besedu o Altaji dostavilo dost diváků
  62. Diváci

63. Diváci sledující povídání a obrázky o Altaji
  63. Diváci

64. Povídání o Altaji i s promítanými obrázky bylo velmi zajímavé.
  64. Altaj


Sobota 12. 2. 2011


65. V noci na neděli se konečně ochladilo a napadl sníh, sice symbolické asi 2 cm, ale sníh to byl. Proto se část účastníků vydala na výlet na Pustevny i s běžkami. Zde na obrázku již interiér jedné z restaurací na Pustevnách.
  65. V restauraci na Pustevnách

66. Po dlouhé cestě autobusem si účastníci zašli do restaurace Libušín v Pustevnách na oběd.
  66. V restauraci na Pustevnách

67. Na stěnách restaurace Libušín jsou různá lidová přísloví a moudrosti.
  67. Přísloví

68. A po občerstvení se již účastníci vydali na trasu. Sníh byl sice zledovatělý a nového byl jen poprašek, ale naštěstí krátce před naším příjezdem stopu strojove upravili, takže cesta pro běžky byla dobrá.
  68. Na trase

69. Jeden z účastníků a organizátorů srazu
  69. Účastník

70. Turistické směrovky
  70. Turistické směrovky

71. Výhled z cesty Pustevny- Martiňák směrem na Javorníky
  71. Výhled z cesty

72. Tohle je ta sjezdovka, po které část účastníků včera šla, viz obr. 38
  72. Výhled

73. Výhled na Pustevny
  73. Pustevny

74. Výhled s účastníkem a organizátorem srazu
  74. Výhled s účastníkem

75. Výhled s účastníkem a organizátorem srazu
  75. Výhled s účastníkem

76. Pohled směrem na Pustevny s organizátorem srazu
  76. Pohled směrem na Pustevny

77. Hotel Martiňák, cíl dnešní cesty. Je vidět, že většina účastníků k němu dorazila na lyžích.
  77. Hotel Martiňák

78. A opět po návratu na Pustevny, restaurace Libušín, ve které jsme se občerstvili už při cestě tam
  78. Pustevny

79. Radhošť, pohled z Pusteven
  79. Radhošť, pohled z Pusteven

80. Radhošť, pohled z Pusteven
  80. Radhošť, pohled z Pusteven

81. Kousek nad Pustevnami je na svahu taková nenápadná rozhledna
  81. Rozhledna

82. Výhled z rozhledny nad Pustevnami směrem na Pustevny
  82. Výhled z rozhledny

83. Výhled směrem na sever
  83. Výhled směrem na sever

84. Z rozhledny nad Pustevnami bylo vidět až do části moravskoslezské průmyslové oblasti.
  84. Výhled do průmyslové oblasti

85. Výhled na Lysou horu
  85. Lysá hora

86. Část účastníků byla již krátce před 15.00 připravena k návratu
  86. V autobuse

87. Jiné skupinky účastníků byly zase na jiných akcích. Na obrázku oddíl TOM Čmoudík Ostrava na lyžovačce v Karolince. Foto Rosťa.
  87. Oddíl TOM Čmoudík Ostrava, foto Rosťa

88. Zátiší s plyšovým psem
  88. Zátiší s plyšovým psem

89. V sobotu po 20. hodině se konalo slavnostní zakončení srazu spojené s bálem. Začínalo kulturním programem.
  89. Před slavnostním zakončením

90. Po krátké kulturní vložce začalo vlastní slavnostní zakončení srazu.
  90. Slavnostní zakonření

91. S účastníky se rozloučil mimo zástupce slovenských turistů, který počasí na srazu velmi výstižně charakterizoval slovy, že ve čtvrtek bylo jaro, v pátek podzim a v sobotu zima.
  91. Sástupce slovenských turistů

92. S účastníky se rozloučil i starosta Velkých Karlovic.
  92. Starosta Karlovic

93. Na srazu byla připravena k předání srazová štafeta.
  93. Srazová štafeta

94. Protože se tentokrát ještě nevědělo, kde bude příští sraz, byla štafeta prozatím předána lyžařské sekci, a definitivně předána bude po vyjasnění místa příštího srazu.
  94. Předání srazové štafety

95. Na slavnostním zakončení bylo přítomno dost účastníků, a to i z tak vzdálených míst, jako je Litvínov.
  95. Účastníci


Neděle 13. 2. 2011


96. V neděli dopoledne již účastníci postupně opouštěli objekty, kde bylo ubytování.
  96. Odchod účastníků

97. Další účastník srazu opouštějící školu ve Velkých Karlovicích, kde byla část účastníků ubytována
  97. Odcházející účastník

98. Pořadatelská služba poctivě fungovala až do konce srazu
  98. Pořadatelská služba

99. Cestující, z velké části účastníci srazu, na nádraží ve Vsetíně vytupuje z vlaku od Velkých Karlovic a část jich přestupuje na vlak do Prahy.
  99. Na vsetínském nádraží

Zpět na náhled