33. Na srazu byl přítomen rovněž zástupce Klubu slovenských turistů
  33. Zástupce Klubu slovenských turistů