36. Pro účastníky bylo opět připraveno několik tras. Jedna z nich vedla z Podatého přes Velký Javorník a Malý javorník do Vranče.
  36. Na cestě