47. Skupina obsahující zástupce Klubu slovenských turistů se zastavila na svačinu.
  47. Občerstvení v boudě