6. Na informační tabuli byla mimo jiné umístěna mapa s označením ubytovacích míst
  6. Mapa na tabuli