8. Průběžně přicházeli další účastníci
  8. Prezence