Zimní sraz turistů 2013

Ve dnech 7. až 10. února 2013 se konal XIII. český zimní sraz turistů v Jilemnici

Den číslo 3:

Sobota 9. 2. 2013


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).


Na předchozí den

39. V sobotu ráno se opět vyrazilo na trasy. Trasa L1 vedla z Horních Míseček na Vrbatovu boudu.
  39. Cesta z Horních Míseček na Vrbatovu boudu

40. Z trasy L1 bylo vidět i na Kotel, nejvyšší horu Libereckého kraje.
  40. Kotel

41. Sobotní ráno nedaleko Vrbatovy boudy
  41. Sobotní ráno nedaleko Vrbatovy boudy

42. Vrbatova bouda
  42. Vrbatova bouda

43. Po 4,5 km stoupání dorazili účastníci srazu k Vrbatově boudě
  43. Účastníci srazu u Vrbatovy boudy

44. Účastníci srazu u Vrbatovy boudy
  44. Účastníci srazu u Vrbatovy boudy

45. Skupinové foto u Vrbatovy boudy
  45. Skupinové foto u Vrbatovy boudy

46. Pohled od Vrbatovy boud na Labskou boudu, Vysoké Kolo a údolí Labe
  46. Výhled od Vrbatovy boudy

47. Účastníci ze Vsetína nastupují v Horních Mísečkách do autobusu, který je poveze zpátky do Jilemnice.
  47. Výprava ze Vsetína

48. V sobotu v 19 hodin se v kulturním domě konalo slavnostní zakončení XIII. českého zimního srazu turistů. Na úvod slavnostního večera proběhlo vystoupení Jilemnického spolku paní a dívek.
  48. Zahájení slavnostního zakončení

49. Jednotlivé členky Jilemnického spolku paní a dívek předváděly různé modely oblečení z let 1890-1910. Na obrázku paní továrníková.
  49. Paní továrníková

50. A pak již začalo vlastní slavnostní zakončení srazu. Před pódium nastoupila paní místostarostka Jilemnice, dále představitelé KČT, Klubu slovenských turistů a zástupci německých turistů.
  50. Slavnostní zakončení

51. Na štafetu českých zimních srazů byla přidána stužka letošního jilemnického srazu.
  51. Na štafetu českých zimních srazů byla přidána stužka letošního jilemnického srazu.

52. Štafeta českých zimních turistických srazů byla předána zástupci KČT z Telče, kde bude v únoru 2015 příští Český zimní turistický sraz.
  52. Předání štafety českých zimních turistických srazů

53. Po oficiálním zakončení srazu pokračoval kulturní program. Vystoupili členové Podkrkonošské a pojizerské společnosti Járy Cimrmana ze Semil s Cvičením na lyžích.
  53. Vystoupení Podkrkonošské a pojizerské společnosti Járy Cimrmana ze Semil.

54. Dále v rámci kulturního programu vystoupily sokolky z Jilemnice.
  54. Sokolky z Jilemnice

55. Vystoupila též skupina Paul Dance.
  55. Skupina Paul Dance

56. Poté opět vystoupil Jilemnický spolek paní a dívek, tentokrát s kolekcí plovacích a koupacích úborů z let 1901-1910.
  56. Opět Jilemnický spolek paní a dívek

57. Koupací úbory z let 190-1910 v podání Jilemnického spolku paní a dívek.
  57. Koupací úbory

58. V recepci srazu byla pro účastníky kromě jiných informací i informace o adrese, na které jsou fotografie ze srazu.
  58. V recepci srazu byla pro účastníky kromě jiných informací i informace o adrese, na které jsou fotografie ze srazu.

Na další den

Zpět na náhled