Zimní sraz turistů 2013

Ve dnech 7. až 10. února 2013 se konal XIII. český zimní sraz turistů v Jilemnici


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).Čtvrtek 7. 2. 2013 - příjezd, zahájení


1. Náměstí v Jilemnici, ve městě, kde se koná zimní sraz turistů
  1. Náměstí v Jilemnici

2. Transparenty vítající účastníky srazu na náměstí
  2. Uvítací transparenty

3. Zde bude večer slavnostní zahájení
  3. Zde bude večer slavnostní zahájení

4. Zde bude večer slavnostní zahájení
  4. Zde bude večer slavnostní zahájení

5. Směrovky informující o dalších srazech
  5. Směrovky

6. Hotel Sumo, kde se taky ubytovali někteří účastníci
  6. Hotel Sumo

7. Sokolovna, kde byla prezence a hlavní organizační centrum srazu
  7. Sokolovna

8. Nástěnka s informacemi v recepci
  8. Nástěnka

9. Na náměstí před slavnostním zahájením
  9. Na náměstí před slavnostním zahájením

10. Na slavnostním zahájení promluvil i pan starosta
  10. Na slavnostním zahájení

11. Na slavnostním zahájení promluvil i předseda KČT, a tímto sraz zahájil
  11. Na slavnostním zahájení

12. Dále promluvil předseda Klubu slovenských turistů
  12. Na slavnostním zahájení

13. Účastníky českého srazu pozdravil i zástupce německých turistů
  13. Zástupce německých turistů

14. Na sraz se přijel podívat i vládce hor Krakonoš a vládce nedalekých Orlických hor Rampušák
  14. Krakonoš a Rampušák

15. Večer bylo ještě promítání a povídání o výstupu na nejvyšší africkou horu Kilimandžáro
  15. Večerní promítání

16. Večerní promítání zakončilo první den srazu
  16. Večerní promítání


Pátek 8. 2. 2013


17. V pátek ráno hned po snídani autobusy rozvezly účastníky na trasy výletů
  17. Páteční ráno

18. Začátek některých tras byl u Jilemnické boudy
  18. Jilemnická bouda

19. Jeden z výhledů na trase L2
  19. Výhled

20. Skupinka turistů na trase L2
  20. Skupinka turistů na trase L2

21. Občerstvení Rovinka na trase L2
  21. Občerstvení Rovinka na trase L2

22. Páteční vedoucí trasy na trase L2
  22. Páteční vedoucí trasy na trase L2

23. Trasa L2 vedla též kolem rozhledny Žalý
  23. Rozhledna Žalý

24. Na rozhledně Žalý bylo možno si vyzkoušae slaňování
  24. Slaňování

25. Účastnice srazu při slaňování
  25. Slaňování

26. Účastnice srazu při slaňování
  26. Slaňování

27. V restauraci u rozhledny bylo možno poobědvat
  27. Oběd

28. Výhled z rozhledny Žalý
  28. Výhled z rozhledny Žalý

29. Vrch Žalý
  29. Vrch Žalý

30. Žalý z Hrabačova
  30. Žalý z Hrabačova

31. Žalý z Hrabačova
  31. Žalý z Hrabačova

32. Pozvánka na bohoslužbu
  32. Pozvánka na bohoslužbu

33. V pátek v 17 hodin se v jilemnickém kostele konala bohoslužba za zemřelé členy Klubu českých turistů a za Boží požehnání pro další činnost klubu
  33. Bohoslužba

34. Na páteční bohoslužbě
  34. Na páteční bohoslužbě

35. Každý den srazu, i v pátek, byla podávána večeře
  35. Večeře

36. Večer probíhalo několik kulturních programů. Zatímco v kostele byl slavnostní koncert, v budově gymnázia byl promítán film Synové hor o Hančovi a Vrbatovi
  36. Večerní program - promítání

37. Od 20 hodin probíhalo v budově muzea vystoupení Františka Nedvěda ml.
  37. Koncert Františka Nedvěda ml.

38. Na vystoupení Františka Nedvěda ml. přišlo hodně turistů a potleskem dali najevo svou spokojenost. František Nedvěd ml. kromě písniček uvedl i některé příhody ze své turistické činnosti.
  38. Na vystoupení Františka nedvěda ml.


Sobota 9. 2. 2013


39. V sobotu ráno se opět vyrazilo na trasy. Trasa L1 vedla z Horních Míseček na Vrbatovu boudu.
  39. Cesta z Horních Míseček na Vrbatovu boudu

40. Z trasy L1 bylo vidět i na Kotel, nejvyšší horu Libereckého kraje.
  40. Kotel

41. Sobotní ráno nedaleko Vrbatovy boudy
  41. Sobotní ráno nedaleko Vrbatovy boudy

42. Vrbatova bouda
  42. Vrbatova bouda

43. Po 4,5 km stoupání dorazili účastníci srazu k Vrbatově boudě
  43. Účastníci srazu u Vrbatovy boudy

44. Účastníci srazu u Vrbatovy boudy
  44. Účastníci srazu u Vrbatovy boudy

45. Skupinové foto u Vrbatovy boudy
  45. Skupinové foto u Vrbatovy boudy

46. Pohled od Vrbatovy boud na Labskou boudu, Vysoké Kolo a údolí Labe
  46. Výhled od Vrbatovy boudy

47. Účastníci ze Vsetína nastupují v Horních Mísečkách do autobusu, který je poveze zpátky do Jilemnice.
  47. Výprava ze Vsetína

48. V sobotu v 19 hodin se v kulturním domě konalo slavnostní zakončení XIII. českého zimního srazu turistů. Na úvod slavnostního večera proběhlo vystoupení Jilemnického spolku paní a dívek.
  48. Zahájení slavnostního zakončení

49. Jednotlivé členky Jilemnického spolku paní a dívek předváděly různé modely oblečení z let 1890-1910. Na obrázku paní továrníková.
  49. Paní továrníková

50. A pak již začalo vlastní slavnostní zakončení srazu. Před pódium nastoupila paní místostarostka Jilemnice, dále představitelé KČT, Klubu slovenských turistů a zástupci německých turistů.
  50. Slavnostní zakončení

51. Na štafetu českých zimních srazů byla přidána stužka letošního jilemnického srazu.
  51. Na štafetu českých zimních srazů byla přidána stužka letošního jilemnického srazu.

52. Štafeta českých zimních turistických srazů byla předána zástupci KČT z Telče, kde bude v únoru 2015 příští Český zimní turistický sraz.
  52. Předání štafety českých zimních turistických srazů

53. Po oficiálním zakončení srazu pokračoval kulturní program. Vystoupili členové Podkrkonošské a pojizerské společnosti Járy Cimrmana ze Semil s Cvičením na lyžích.
  53. Vystoupení Podkrkonošské a pojizerské společnosti Járy Cimrmana ze Semil.

54. Dále v rámci kulturního programu vystoupily sokolky z Jilemnice.
  54. Sokolky z Jilemnice

55. Vystoupila též skupina Paul Dance.
  55. Skupina Paul Dance

56. Poté opět vystoupil Jilemnický spolek paní a dívek, tentokrát s kolekcí plovacích a koupacích úborů z let 1901-1910.
  56. Opět Jilemnický spolek paní a dívek

57. Koupací úbory z let 190-1910 v podání Jilemnického spolku paní a dívek.
  57. Koupací úbory

58. V recepci srazu byla pro účastníky kromě jiných informací i informace o adrese, na které jsou fotografie ze srazu.
  58. V recepci srazu byla pro účastníky kromě jiných informací i informace o adrese, na které jsou fotografie ze srazu.


Neděle 10. 2. 2012 - odjezd


59. nedělní ráno bylo zahájeno poslední snídaní tohoto zimního srazu turistů
  59. Nedělní snídaně

60. Budova školy, kam účastníci během srazu chodili na jídlo
  60. Budova školy, kam účastníci během srazu chodili na jídlo

61. Před odjezdem si někteří účastníci srazu ještě zašli do cukrárny.
  61. V cukrárně

62. Několik účastníků srazu čeká na vlak číslo 15505 s odjezdem v 10:48. (Jiní účastníci odjeli již v 8:48 nebo jinými vlaky či autobusy, někteří se v neděli ještě vydalí na výlet a odjížděli až odpoledne).
  62. Čekání na vlak

63. Po skončení srazu někteří účastníci nastupují do vlaku
  63. Nástup do vlaku

Zpět na náhled