Zimní sraz turistů 2015

Ve dnech 12. až 15. února 2015 se konal XIV. český zimní sraz turistů v Telči


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).Čtvrtek 12. 2. 2015 - příjezd, zahájení


1. Škola, ve které byla ubytována část účastníků
  1. Ubytování

2. Sokolovna, ve které sídlila organizace srazu
  2. Prezence

3. Detailní pohled na výzdobu sokolovny
  3. Detail sokolovny

4. Transparenty v uvítáním účastníků
  4. Uvítací transparenty

5. Nádraží, na které přijela část účastníků
  5. Nádraží

6. V podvečer probíhalo promítání a přednáška o historii Telče
  6. Promítání

7. V rámci přednášky se hovořilo mimo jiné o některých z asi 11 telčských kostelů
  7. Kostel

8. Po večeři se na nádvoří zámku konalo slavnostní zahájení XIV. zimního turistického srazu
  8. Zahájení slavnostního zahájení

9. Pódium, na kterém probíhalo slavnsotní zahájení XIV. zimního turistického srazu.
  9. Pódium

10. Na úvod slavnostního zahájení zazpval pěvecký soubor Smetana
  10. Kulturní vložka

11. Na zahájení srazu vystoupili zástupci města, obce Studená, Klubu českých turistů, zástupce maďarských turistů a pořadatelé
  11. Projevy

12. Jako první promluvil sarosta města
  12. Starosta města

13. Promluvil též zástupce maďarského klubu turistů, jeho projev byl překládán
  13. Zástupce maďarských turistů

14. Za českou šlechtu uvítali poutníky pan Zachariáš z Hradce a paní Kateřina z Valdštejna
  14. Šlechta

15. Večer proběhlo promítání a povídání o Etiopii
  15. Večerní promítání


Pátek 13. 2. 2015


16. V pátek ráno byly pro zájemce připraveny autobusy na přepravu ke startu bežkařských tras
  16. Autobus

17. Po příjezdu autobusů do obce Studená
  17. Po příjezdu

18. Po průchodu obcí jsme si obuli lyže
  18. Obouvání

19. Na startu běžkařské trasy
  19. Na startu běžkařské trasy

20. Na startu běžkařské trasy
  20. Na startu běžkařské trasy

21. Na trase
  21. Na trase

22. Na trase
  22. Na trase

23. U vrcholu Javořice (837 m n. m.)
  23. U vrcholu

24. Přestávka u vrcholu Javořice
  24. Přestávka u vrcholu Javořice

25. U vrcholu Javořice se podávalo občerstvení
  25. Občerstvení

26. Ve vesnici Lhotka měli zajímavý přístřešek
  26. Lhotka

27. Přístřešek s květinou, telefonním automatem a teploměrem
  27. Přístřešek

28. V téže vesnici měli i tento betlém
  28. Betlém

29. U rybníka na návsi, kousek od toho betléma, byli vodníci
  29. Vodníci

30. Vodníci
  30. Vodníci

31 Vodníci, účastníci srazu a betlém
  31. Vodníci, účastníci a betlém

32. V téže obci jsme se zastavili v hospůdce na občerstvení
  32. Občerstvení

33. Část účastníků pokračovala do Telče linkovým autobusem
  33. Autobus

34. Nastupování do linkového autobusu
  34. Autobus

35. V telčském kostele Jména Ježíš mají krásný betlém
  35. Betlém v kostele

36. Na nástěnce na kostele v přehledu bohoslužeb na tento týden bylo uvedeno na pátek 13. 2., že bude mše za živé a zemřelé turisty
  36. Nástěnka u kostela

37. V pátek v 18 hodin se v kostele konala mše za živé i zemřelé turisty
  37. Mše za turisty

38. Obvykle se v tuto dobu koná mše pro děti, proto na začátku kázání proběhla část pro děti, při které se probírala podobenství
  38. Bohoslužba

39. Na závěr bohoslužby bylo řečeno, že tolik lidí tady na páteční mši snad ještě nebylo
  39. Závěr

40. Od 19 hodin se v tomtéž kostele konal koncert pěveckého sboru Santini
  40. Koncert

41. Koncert
  41. Koncert

42. Koncert
  42. Koncert

43. Program koncertu, str. 1 a 4
  43. Program koncertu

44. Program koncertu, strana 2 a 3
  44. Program koncertu

45. Na poslední stránce programu koncertu byl i tento zajímavý hlavolam
  45. Hlavolam

46. Večer bylo velice zajímavé promítání a povídání o treku kolem Annapurny
  46. Promítání


Sobota 14. 2. 2015


47. Na nástěnce v jedné ze tříd, kde byli účastníci ubytováni, byly takovéto krásné rady do života.
  47. Nástěnka ve třídě

48. V sobotu ráno byli zájemci opět odvezeni autobusem do obce Studená
  48. Sobotní trasa

49. Po průchodu obcí jsme si opět obuli lyže.
  49. Obouvání

50. Stejně jako v pátek se došlo na vrch Jabořice, ale jinou cestou.
  50. Javořice

51. Účastník srazu
  51. Účastník srazu

52. Kousek od vrcholu jsme s podívali na Studánku Páně
  52. Popisek Studánky Páně

53. U Studánky Páně
  53. U Studánky Páně

54. Studánka Páně
  54. Studánka Páně

55. A tohle je přímo Studánka Páně
  55. Sudánka Páně

56. Na vrcholu Javořice se opět podávalo občerstvení.
  56. Občerstvení

57. Polední přestávka na vrcholu Javořice
  57. Pauza na vrcholu

58. Informační tabule u Míchovy skály
  58. Informační tabule u Míchovy skály

59. U Míchovy skály
  59. U Míchovy skály

60. Pořadatel v areálu Míchovy skály
  60. Pořadatel

61. Pořadatel
  61. Pořadatel

62. Jeden z vrcholů Míchovy skály
  62. Jeden z vrcholů Míchovy skály

63. Na vrcholu Míchovy skály
  63. Na vrcholu Míchovy skály

64. Ledopád
  64. Ledopád

65. Ledopád
  65. Ledopád

66. Detail ledopádu
  66. Detail ledopádu

67. Pořadatel obdivuje ledopád
  67. Pořadatel obdivuje ledopád

68. Detail ledopádu
  68. Detail ledopádu

69. Účastníci obdivují ledopád
  69. Účastníci obdivují ledopád

70. Kromě běžkařských a pěších tras byly připraveny další atralce, například Telčské podzemí, muzeum nebo rozhledna. Toto je pohled z rozhledny.
  70. Pohled z rozhledny

71. Pohled z rozhledny na nádraží
  71. Pohled z rozhledny na nádraží

72. Pohled z rozhledny na centrum města
  72. Pohled z rozhledny na centrum města

73. Pohled z nádraží na rozhlednu. V popředí turisté směřující k rozhledně.
  73. Pohled z nádraží na rozhlednu

74. V sobotu od 19 hodin se konalo slavnostní zakončení srazu. Na úvod do 20:15 bylo hudební vystoupení.
  74. Zahájení slavnostního zakončení

75. Pak následovala scénka o seniorech.
  75. Scénka

76. Poté již nastala oficiální část zakončení srazu, promluvili zástupci pořadatelů, kraje, města i slovenského klubu turistů.
  76. Oficiální zakončení

77. Po projevech pokračoval hudební program
  77. Hudební program

78. Poté byla na pódium přenesena štafeta českých zimních turistických srazů
  78. Poté byla na pódium přenesena štafeta českých zimních turistických srazů

79. Poté byla na pódium přenesena štafeta českých zimních turistických srazů
  79. Poté byla na pódium přenesena štafeta českých zimních turistických srazů

80. Štafeta zimních turistických srazů byla předána pořadatelům příštího zimního srazu, do Domažlic.
  80. Předání štafety

81. Poté se účastníkům představili pořadatelé srazu.
  81. Poté se účastníkům představili pořadatelé srazu.

82. Pak pokračoval hudební program.
  82. Hudební program

83. Následovala módní přehlídka, při které nám byly představeny modely dámských šatů od roku 1850 do současné doby. Toto je například model z roku 1850.
  83. Módní přehlídka

84. Toto je jeden z modelů oblečení z 50. let 20. století.
  84. Padesátá léta

85. Toto již je oblečení 20. století
  85. Toto již je oblečení 20. století

86. Všechny účastnice módní přehlídky
  86. Všechny účastnice módní přehlídky

87. Večerní program pokračoval hudbou
  87. Hudební program


Neděle 15. 2. 2012 - odjezd


88. V neděli ráno již účastníci postupně opouštěli ubytovací zařízení, například školu.
  88. Opouštění ubytoven

89. I pořadatelé již postupně odnášeli pořadatelské vybavení
  89. Pořadatelé taky končili

90. Během celého dopoledne účastníci postupně odcházeli směrem k nádraží.
  90. Během celého dopoledne účastníci postupně odcházeli směrem k nádraží.

91. Účastníci, kteří s odjezdem nepospíchali, měli možnost se ještě zúčastnit prohlídky města.
  91. Prohlídka města

92. Místnost sokolovny, kde ještě v sobotu večer probíhalo slavnostní zakončení, byla v neděli před polednem již prakticky vyklizená.
  92. Vyklizená sokolovna


Závěr:


93. Na nádraží v Telči je k dispozici krásný dětský koutek, aby děti měly možnost si zpříjemnit čekání na vlak.
  93. Dětský koutek na nádraží

Zpět na náhled