6. V podvečer probíhalo promítání a přednáška o historii Telče
  6. Promítání